Kestliku Arengu Heaks

Kestlik (ka säästev, jätkusuutlik) areng tähendab tasakaalu leidmist inimestele heaolu loomise ja planeedi piiratud ressursside vahel. Maailma, sh Eesti elatustase on viimastel aastakümnetel hüppeliselt kasvanud, kuid majandusliku eduga käib täna kaasas kahju keskkonnale ning ebavõrdsuse kasv. 2015. aasta septembris lepiti ÜRO-s globaalselt kokku kestliku arengu eesmärgid (Sustainable Development Goals - SDG) eesmärgiga lõpetada ebavõrdsus, kaitsta keskkonda ja tagada heaolu kõigile. Et kõik, mida me edaspidi teeme, ei teeks maakerale ega siin elavatele inimestele veel rohkem kahju. Kestliku arengu eesmärgid kehtivad kõikide riikide erinevatele tasanditele: valitsustele, ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele ja kodanikele.

Rohkem saad kestliku arengu kohta lugeda siit: